Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum

    ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KON TUM                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG THPT KON TUM                            Kon Tum, ngày 10 tháng 04 năm 2020

                           *

                      Số    -KH/ĐU

                                                                          

KẾ HOẠCH

tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”

Thực hiện Kế hoạch số 111 - KH/BTGTU ngày 17-01-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”;  Đảng bộ trường THPT Kon Tum xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường tìm hiểu và nhận thức sâu sắc quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum trong suốt 90 năm qua; góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và ngày càng phát triển bền vững.

II. Các quy định chung

 1. Đối tượng dự thi

Tất cả đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

 1. Hình thức thi

Cuộc thi được thực hiện bằng 2 hình thức: Thi trắc nghiệm và thi viết hàng tuần trên trang thông tin điện tử của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 1. Nội dung cuộc thi

Ban Giám khảo Cuộc thi xây dựng các câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận) tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 2020. Đối với hình thức thi viết, có thể hỏi về cảm nhận của người thi đối với một nhân vật, phong trào, sự kiện lịch sử hay những đổi thay có tính đột phá của tỉnh Kon Tum, cho thấy sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua (1930 - 2020) và gợi ý một số đề xuất, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

 1. Hình thức thi

- Cuộc thi được thực hiện bằng 02 hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm

- Bắt đầu từ ngày 4-4-2020, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đăng tải toàn bộ thông tin Cuộc thi trên trang thông tin điện tử www.tuyengiaokontum.org.vn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trang thông tin điện tử www.tuoitrekontum.org.vn. của Tỉnh đoàn Kon Tum.

 - Mỗi người dự thi có thể tham gia cả hai hình thức thi.

4.1. Đối với bài thi viết

- Câu hỏi dự thi do Ban Giám khảo Cuộc thi xây dựng. Người dự thi trả lời các câu hỏi và gửi bài thi bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy trên trang giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi phải nộp bản gốc, có ghi rõ họ tên, tuổi, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có), có chữ ký của người dự thi. 

- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách,… và trả lời đầy đủ các câu hỏi do ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. Hình ảnh minh họa cho bài tự luận (nếu có) đính kèm bên dưới bài dự thi.

- Địa chỉ tiếp nhận các bài thi viết: Đảng uỷ tiếp nhận, tổng hợp bài thi của đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nộp về Ban tuyên giáo thành ủy.

4.2. Đối với bài thi trắc nghiệm  

Người dự thi điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi tiến hành làm bài thi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra. Mỗi người chỉ được tham gia dự thi một lần/tháng. Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi điền đầy đủ thông tin và trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra.

 1. Thời gian thi trắc nghiệm và nộp bài dự thi viết

- Thời gian thi trắc nghiệm: bắt đầu từ ngày 01-5-2020 đến hết ngày 31-8-2020. Tổng số câu hỏi 80 câu/4 tháng (20 câu/tháng/bài thi).

- Thời gian thi viết: bắt đầu từ ngày 3/4/2020, hạn cuối cùng nộp bài thi viết về Đảng uỷ nhà trường là ngày 05 -7-2020. Tổng số câu hỏi tự luận là 8 câu.

 thi tim hieu dang bo tinh kon tum 1

III. Giải thưởng Cuộc thi

 1. Đối với hình thức thi viết
 2. a) Giải tập thể gồm có:

- 01 giải nhất  

- 02 giải nhì 

- 03 giải ba  

- 05 giải khuyến khích

 1. b) Giải cá nhân gồm có:

- 01 giải nhất

- 02 giải nhì

- 03 giải ba

- 20 giải khuyến khích

- Ngoài ra, có 20 suất quà lưu niệm giành cho các bài dự thi đạt điểm cao, nhưng không đạt giải.

 1. Đối với hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng (không xét giải tập thể, chỉ xét giải cá nhân), gồm có:

- 04 giải nhất

- 08 giải nhì

- 12 giải ba

* Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức thi trong 04 tháng. Giải thưởng được xét sau mỗi tháng thi trên tổng số câu trả lời đúng từ cao đến thấp và có thời gian trả lời nhanh nhất của mỗi tháng.

IV. Tổ chức thực hiện

- Đảng uỷ phát động Cuộc thi trên trang web nhà trường. Căn cứ vào thể lệ của Ban tổ chức, yêu cầu toàn thể Đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia dự thi.

- Đoàn trường, GVCN có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc nhắc nhở toàn thể đoàn viên, học sinh tham gia dự thi.

- Công đoàn nhà trường nhắc nhở động viên giáo viên, nhân viên tích cực tham gia dự thi.

 

Nơi nhận:

- Các chi bộ;

- Đoàn trường (thực hiện);

- Các tổ trưởng chuyên môn (thực hiện)

- Lưu hồ sơ Đảng uỷ.

*LƯU Ý: Bộ câu hỏi cuộc thi có đính kèm trong bài này

TM. ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

Nguyễn Ngọc Duyệt

banner covid 19