Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 28 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 28

(từ 11/5/2020 đến 17/5/2020)

Thứ/Ngày

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

4

(13/5/2020)

Sáng

1

Hóa học 12

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

6

(15/5/2020)

6

Sáng

1

Toán 10

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

Sáng

1

Toán 12

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

banner covid 19