Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, TUẦN 10 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, TUẦN 10 NĂM HỌC 2020-2021

(từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)

   Thứ/Ngày

   Buổi

  Tiết

  Môn-Khối

  Hình thức

 Có mặt   tại P. KT 

                   Ghi chú

         4

  (11/11/2020)

  Sáng

   1

   Địa lý 10

      TNKQ

    6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

          4

  (11/11/2020)

  Sáng

   1

Sinh học 11

      TNKQ

   6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

         4

  (11/11/2020)

  Sáng

   1

Sinh học 12

      TNKQ

   6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

          4

   (11/11/2020)

 Chiều

  3-4

 Ngữ văn 12

         TL

   15h10’

Tiết 3-4 học sinh khối lớp 12 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

          5

(12/11/2020)

  Sáng

  1-2

 Ngữ văn 10

        TL

    6h50’

Tiết 1-2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

          5

  (12/11/2020)

  Sáng

  1-2

    Toán 11

   TNKQ+TL

    6h50’

Tiết 1-2 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

          5

  (12/11/2020)

  Sáng

  1-2

    Toán 12

      TNKQ

    6h50’

Tiết 1-2 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

         5

  (12/11/2020)

  Sáng

   3

   T.Anh 12

       TNKQ

    8h45’

Tiết 3 học sinh lớp 12 (Hệ 7 và 10 năm) nghỉ học để kiểm tra.

          6

  (13/11/2020)

 Chiều

    1

   GDCD 10

      TNKQ

   13h20’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

          6

   (12/11/2020)

 Chiều

    2

   Vật lý 10

     TNKQ

   14h15’

Tiết 2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

7

(14/11/2020)

Sáng

1-2

Ngữ văn 11

TL

6h50’

Tiết 1-2 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

baucu21 26