Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, TUẦN 11 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, TUẦN 11 NĂM HỌC 2020-2021

(từ 16/11/2020 đến 22/11/2020)

Thứ/Ngày

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

3

(17/11/2020)

Sáng

1

Lịch sử 10

TNKQ

6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

3

(17/11/2020)

Sáng

1

Lịch sử 11

TNKQ

6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

3

(17/11/2020)

Sáng

1

GDCD 12

TNKQ

6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

3

(17/11/2020)

Sáng

2

Hóa học 10

TNKQ

7h55’

Tiết 2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

3

(17/11/2020)

Sáng

2

Hóa học 11

TNKQ

7h55’

Tiết 2 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

3

(17/11/2020)

Sáng

2

Vật lý 12

TNKQ

7h55’

Tiết 2 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

3

(17/11/2020)

Sáng

3

Địa lý 11

TNKQ

8h45’

Tiết 3 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

5

(19/11/2020)

Sáng

1

GDCD 11

TNKQ

6h50’

Tiết 1 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

5

(19/11/2020)

Sáng

2

Sinh học 10

TNKQ

7h55’

Tiết 2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

5

(19/11/2020)

Sáng

2

Vật lý 11

TNKQ

7h55’

Tiết 2 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

5

(19/11/2020)

Sáng

3

T.Anh 10

TNKQ+TL

8h45’

Tiết 3 học sinh khối lớp 10 nghỉ học để kiểm tra.

5

(19/11/2020)

Sáng

3

T.Anh 11

TNKQ+TL

8h45’

Tiết 3 học sinh khối lớp 11 nghỉ học để kiểm tra.

baucu21 26