Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch vận động tài trợ cho năm học 2020 -2021

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn cùng chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương, được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch vận động tài trợ bổ sung trang thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2020 - 2021.

Nội dung tài trợ: trang bị 28 bộ TV 55 inch lắp đặt tại lớp học.

Hình thức tài trợ: bằng hiện vật

Vì sự phát triển chung của giáo dục tại địa phương, nhà trường rất mong các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn hợp tác và hỗ trợ nhà trường!

PHÚC ĐÁP TO TRINH

KH 1

KH2

KH 3

KH4

KH5

baucu21 26