Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II, TUẦN 26 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II, TUẦN 26 NĂM HỌC 2020-2021

(từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)

Thứ/Ngày

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

3

(09/3/2021)

Sáng

1,2

Ngữ văn 12

Tự luận

6h50’

Tiết 1,2 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

4

(10/3/2021)

Sáng

1

Địa lý 12

TNKQ

6h50’

Tiết 1,2 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

Sáng

2

Sinh học 12

TNKQ

7h55’

6

(12/3/2021)

Sáng

1,2

Toán 12

TNKQ

6h50’

Tiết 1,2,3 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

Sáng

3

T.Anh 12

TNKQ

8h50’

baucu21 26