Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo số 48/TB-SGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Thông báo số 48/TB-SGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

panner nq29