Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông tư 15 và 16 của Bộ GD và ĐT về định mức lao động và khung vị trí việc làm

Vào khoảng giữa năm 2017, Bộ GD và ĐT ban hành Thông tư số 15 và 16 với nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/BGD ĐT và Hướng dẫn khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Các thông tư này sẽ giải thích rõ các định mức lao động và các vị trí làm việc trong nhà trường, điều này có liên quan đến tất cả công chức,viên chức và nhân viên nhà trường.

Chi tiết xin xem ở Tệp đính kèm!

panner nq29