banner
Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT KON TUM

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do bộ GDĐT bàng hành theo thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2022

15-6-2022

Hướng dẫn lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm các nội dung sau:

7-5-2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi). Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các Sở GDĐT) một số nội dung sau:

7-5-2022

Theo công văn số 1523/BGDĐT-QLCL, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Bộ GDĐT

7-5-2022

Quy chế thi

7-5-2022

Trích công văn số 849/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 06/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

7-5-2022

Thông tin liên quan đến mục 9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐSP. Thí sinh đọc kỹ và hiểu mục "Tóm lược nội dung"

5-5-2022

DANH  MỤC SỬ DỤNG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH, CĐSP NĂM 2022

Danh mục tra cứu để sự dụng lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2022. Thí sinh sử dụng các danh mục trong bài này để tra cứu nhập hồ sơ trên hệ thống. Nhà trường sẽ bổ sung tất cả các danh mục vào bài này sau khi Sở GD ĐT chuyển cho trường.

5-3-2022

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KON TUM
Cơ quan chủ quản: Trường THPT Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông  Nguyễn Ngọc Duyệt - Hiệu trưởng
Địa chỉ: 457 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum    Điện thoại: 02603.862.417     Website: www.thptkontum.edu.vn
© Bản quyền thuộc về Trường THPT Kon Tum

233990 Tổng số người truy cập: 483 Số người online:
TNC Phát triển: